Matka uskon ytimeen!

Usko on rakkautta, iloa, vapautta ja yltäkylläistä elämää!

 

 

Minua on puhutellut muutaman kuukauden ajatus siitä, että olemmeko ehkä kadottamassa punaisen langan siitä mitä kristinusko on? Tiedän, että tämä on todella voimakkaasti sanottu, mutta uskosta osattomat ihmiset eivät tuntemalla tunne Jumalaa, vaikka moni tunnustaakin uskovansa johonkin korkeampaan voimaan. Millaisen kuvan me uskovaiset oikein annamme itsestämme, uskosta ja Jumalasta ihmisille? Öykkäröimme epäolennaisilla asioilla, valitamme, voivottelemme, saarnaamme, ja siten annamme ihmisille todella vääristyneen käsityksen Jumalasta, uskosta ja itsestämme. Vaadimme ihmisiltä jotka eivät vielä tunne Jumalaa jotain sellaista mitä emme oikeasti pystyneet edes itse toteuttamaan, ennen kuin tulimme Jumalan armosta uskoon ja tuntemalla tuntemaan Jumalan. Totuus on, että meidän hyvätkään tekomme eivät ole koskaan olleet Jumalan silmissä tarpeeksi hyviä, jotta me olisimme Jumalan edessä vanhurskaita. Pyydän anteeksi, sillä öykkäröinti tuskin on Jumalan tahto, vaikka puhuisinkin mielestäni totuutta. Olemme lähtökohtaisesti kaikki Jumalan edessä samalla viivalla, sillä kaikki me olemme syntiä tehneet ja kaikki me olemme lähtökohtaisesti Jumalan kirkkautta vailla.

 

Kristinuskon perustana on rakkaus. Kaikki alkaa Jumalan rakkaudesta ja päättyy Jumalan rakkauteen. Kristinusko on maailmanhistorian suurin rakkaustarina. Ilman rakkautta ei olisi olemassa koko kristinuskoa ja ilman Jumalaa ei olisi olemassa rakkautta. Jumala rakastaa kaikkia luomiaan ihmisiä ja Jeesus käski seuraajiaan rakastamaan ihmisiä, kuten rakastavat itseään. Kristinuskossa on kysymys paljon suuremmista asioista, kuin yhteiskunnallinen keskustelu esimerkiksi abortista, eutanasiasta tai avioliitosta.

 

Jokainen ihminen, oli hän sitten kuinka syntinen tahansa voi saada Jumalalta anteeksi ja päästä tämän Jumalan konkreettiseen rakkauden kokemiseen ja yhteyteen. Jeesus kuoli jokaisen ihmisen syntien puolesta ja kärsi rangaistuksen, joka oikeudenmukaisesti kuuluisi meille. Ihmisen tehtäväksi jää ainoastaan ottaa tämä armo vastaan ja antaa Jumalan rakastaa ja pelastaa itsensä. Muista kuitenkin, että anteeksi pyytäminen ei ole anteeksi pyytämistä, jos sitä ei tarkoita oikeasti. Jos tahdot kokea mitä on todellisen Jumalan rakkaus, niin ota Jumala tosissasi, ja hän vastaa sinulle!

Jeesus lähetti meidät seuraajansa kertomaan tätä ilosanomaa kaikille ihmisille. Ongelma on siinä, että meidän julistama vapauttava ilosanoma kaikuu lähes pelkästään seurakunnissa jo uskossa oleville ihmisille. Samaan aikaan lähes kaikki muu seurakunnan ulkopuolelle suuntautuva, julkisuudessa näkyvä, mutta ei niin oleellinen toimintamme, kuten moralisoiva ja syyttelevän kapeahko politikointi, saa uskon näyttämään uskonnollisuudelta, säännöiltä, tuomitsevalta, syrjivältä, vihaavalta, kahlitsevalta ja iloa rajoittavalta suru-uutiselta. Tämä on varmasti monen ei uskovan ihmisen käsitys siitä mitä usko on. “Ai, sekin on tullut uskoon. Piloille meni sekin mies”.

 

Uskosta on todellista hyötyä, sillä koen eläväni yltäkylläisempää, vapaampaa, onnellisempaa ja rakastavampaa elämää kuin koskaan ennen elämässäni. Kukaan ei voi kiistää sitä muutosta, joka ihmisessä tapahtuu uskoontulemisen yhteydessä. Ennen puhuin ihmisistä pahaa ja nauroin heille ivallisesti, nyt tahdon heille pelkkää hyvää. Kukaan ei voi väittää, että pelkästään jo tämä muutos johtuisi minun kyvyistäni, tai hyvyydestäni. Minä olen lähtökohdiltani paha ihminen, mutta Jeesus muuttaa ihmisen sisältä päin. Sitä ei voi edes ymmärtää, ennen kuin sen kokee itse. Älä nyt ymmärrä väärin, ihminen kamppailee edelleen tässä ajassa syntiä vastaan. Minäkin olen lankeillut ja tulen lankeilemaan, mutta synti ei enää hallitse minua ja minun tahtoani, koska olen vapaa. Jos sinä et vielä tunne Jumalaa ja tahdot kokea täydellisen muutoksen ja mullistuksen elämässäsi, niin kokeile Jeesusta. Hän esimerkiksi muuttaa sinun suhtautumisesi muihin ihmisiin ja tulet rakastamaan ihmisiä täysin uudella tavalla. Se on kuin joku sytyttäisi valtavan voimakkaan valon pimeään huoneeseen ja ennen tuntemattomasta Jumalasta tulee arkitodellisuutta.

 

Kristinuskon ytimessä on se että rakastava Jumala välittää ja tahtoo henkilökohtaiseen suhteeseen jokaisen ihmisen kanssa, mutta ei hän väkisin murtaudu sinun asuntoosi ja laita valoja päälle. Mikään instituutio (kuten kirkko) ei kykene antamaan ihmiselle kokemusta siitä, että hänet on pelastettu syntisyydestä, siksi ihminen tarvitsee henkilökohtaisen suhteen Jeesukseen. Kun ihminen ottaa vastaan Jeesuksen, niin hän syntyy uudeksi ylhäältä, kokeile vaikka… Jumala siis luo jotain uutta, ja saa aikaan jonkin muutoksen ihmisen sisäisessä maailmassa. Tämä muutos on välitön.

 

Tämän lisäksi Jumala kasvattaa ihmistä Jeesuksen mielen kaltaisuuteen. Tämä kasvu ei tule koskaan tässä ajassa täydelliseksi, sillä se tapahtuu mielemme alueella ja on prosessi. On olemassa hengellisesti kasvamattomia uskovia ja sitten jo hieman varttuneempia. Teologisilla opinnoilla ei ole tässä mitään voimaannuttavaa käytännön merkitystä, sillä Hengen hedelmät eivät riipu siitä missä opiskelit kirkkohistoriaa. Jokainen uudestisyntynyt uskovainen on saanut syntinsä anteeksi ja saanut voiman tulla Jumalan lapseksi.(Joh. 1:12-13) Jokainen uskova voi kasvaa hengellisesti, jos vapaasta tahdostaan suostuu Jumalan kasvatettavaksi. Samoin jokainen ihminen voi tulla uskoon, jos itse siihen suostuu. Me kaikki tiedämme, että toiset ihmiset ovat fyysisestä iästään huolimatta lapsellisempia, kuin toiset. Samoin on hengellisissä asioissa.

 

Hengen hedelmiä ovat esimerkiksi: rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

 

Hengen hedelmiä ovat esimerkiksi näiden loppuminen: haureus, saastaisuus, irstaus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, ja muut senkaltaiset.

 

Kuinka uskova voi kasvaa kohti hengellistä aikuisuutta? ”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei itsestään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään.” (Joh. 15:4-5)

 

On todella tärkeää lukea Raamattua, sillä se on Jumalan puhetta ihmiselle. Tärkeää on myös huolehtia, että ei jää uskonsa kanssa yksin. Uskovien yhteys on hengellisen kasvun kannalta todella tärkeää, sillä yli seurakuntien ja kirkkojen rajojen me Jeesukseen uskovat olemme saman ruumiin jäseniä, jonka pää on itse Jeesus Kristus.

 

Kuole itsellesi, jotta Kristus sinussa tulee näkyviin. Olemme syntyneet uudelleen ylhäältä ja vanha ihminen on kuollut. Kristus ihmisessä tulee näkyviin ihmisen teoissa ja puheissa uudestisyntymisen ja uskovan mielen muutoksen, siis hengellisen kasvun myötä. Ilman feikkiä uskoon tullut ihminen tahtoo automaattisesti tehdä parannuksen. Hyvät teot seuraavat automaattisesti uskoa ja jotain on silloin pielessä, jos näin ei ole. Jaakobin kirjeessä sanotaankin, että uskoa ilman siitä seuraavia tekoja ei ole olemassa. (Jaak. 2:14-26) Jumalan armo ja rakkaus kasvattavat uskovaista ja synnyttävät halun jättää loputkin asiat mitkä eivät ole Jumalan tahdon mukaista.

 

”Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa.” (Gal. 2:20)

”Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa.” (Tiit. 2:11-12)

 


Uskova kasvaa ja kantaa hedelmää, kun pysyy Jeesuksessa. Ilman Jeesusta kukaan ei pysty kantamaan hedelmää, vaan kaikki on Jumalan työtä. Ihmisen osalle jää vapaa tahto pysyä Jeesuksessa ja kuolla itselleen, tai oikeastaan omalle pahuudelleen ja antaa Jumalan kasvattaa. Tällöin Jumala antaa myös voiman tehdä kuten Raamatussa lukee.
”Autuaita olette te, kun teitä Ihmisen Pojan tähden vihataan ja herjataan, kun ihmiset erottavat teidät keskuudestaan ja inhoavat teidän nimeännekin. Iloitkaa silloin, hyppikää riemusta, sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri. Samoinhan tekivät heidän isänsä profeetoille.”(Luuk. 6:22-23)

”Mutta teille, jotka minua kuulette, minä sanon: Rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä.”(Luuk. 6:27-28)

 

Minun täytyy vielä sanoa, että ihmisten keksimät uskonnolliset säännöt voi vetää vessanpöntöstä alas. “Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. ”(Gal. 5:1)

 

Muistakaa kertoa ihmisille mistä teidät on vapautettu ja mitä Jeesus on teille tehnyt. Tulkaa ulos kaapista, älkää hävetkö uskoanne.

“Joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä on Ihmisen Poika häpeävä, kun hän tulee kunniassaan, Isänsä ja pyhien enkelien kirkkaudessa.” (Luuk. 9:26 )
Kun Raamatun arvovallan unohtaneet uskonnolliset iberaalit miettivät kuumeisesti, että mikä kumma voisi olla palvelu/tuote jota markkinoida ihmisille, niin Raamatussa se on edelleen toimiva konsepti: Evankeliumi johon sisältyy vapaus, ilo, rakkaus ja pelastus synneistä Jumalan yhteyteen Jeesuksessa. Taitaapa siellä Raamatussa olla mainintoja myös ihmeistä jotka vahvistavat evankeliumin julistuksen. Raamattuun uskonsa perustavat seurakunnat kasvavat Jeesuksen seuraajista, kunhan kääntävät sisäänpäin kääntyneen fokuksensa ulospäin ja alkavat keskittyä oleelliseen. Siis siihen, että henkilökohtaiset ja yhteiset resurssit tulisi korostuneesti kohdistaa sielujen pelastamiseen, eikä vikojen ja ongelmien etsimiseen.

Ville Jordan

Ville Jordan

Olen 26-vuotias varkautelainen mies. Kirjoitan blogiini ajatuksia elämästä ja välillä pohdintoja joistain ajankohtaisista aiheista.
Ville Jordan

Kommentit

Kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

css.php
Read previous post:
Seksuaalisuuden sairaat muodot saavat kannatusta liberaaleilta.

"Ihminen on vapaa! Ulos perinteistä! Ulos rajoitteista! Kuka on oikeutettu sanomaan mikä on oikein ja mikä ei? Kuka on oikeutettu...

Close