Uusi avioliittolaki ei takaa homopareille kirkollista vihkimistä.

Eduskunta hyväksyi 28.11.2014 muutoksen avioliittoa koskevaan lakiin. Muutoksen seurauksena avioliittolaki laajentui käsittämään avioliiton kahden henkilön välisenä. Aiemmin kyseinen laki käsitti avioliiton ainoastaan miehen ja naisen välisenä liittona.

 

1.3.2017 voimaan astuvan avioliittolain myötä avioliittoon voidaan siis vihkiä kahta samaa sukupuolta olevia pareja. Kuten varmasti tiedät, voidaan avioliittoon vihkiminen suorittaa siviili, tai kirkollisena vihkimisenä.

 

Tiesitkö, että uusi voimaan astuva sukupuolineutraali avioliittolaki ei automaattisesti velvoita luterilaista tai ortodoksista kirkkoa vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja. Samoin avioliittolaki ei myöskään velvoita minkään muun rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan, kuten Helluntaikirkon vihkioikeuden omaavia jäseniä vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja.

 

Itseasiassa avioliittolain 16 §:n mukaan uskonnollisilla yhdyskunnulla on oikeus päättää itse kirkollisen vihkimisen muista, kuin avioliitto 15 §:n määrittelemistä ehdoista.

 

Avioliitolaki 4:15-16.

15 §

Vihkimisessä kihlakumppanien tulee samanaikaisesti olla läsnä. Kun kumpikin kihlakumppani on vastannut myöntävästi vihkijän hänelle tekemään kysymykseen, tahtooko hän mennä kihlakumppaninsa kanssa avioliittoon, vihkijä toteaa heidät aviopuolisoiksi.

16 §

Sen lisäksi, mitä vihkimisestä säädetään 15 §:ssä, kirkollisen vihkimisen muut ehdot ja muodot määrää se uskonnollinen yhdyskunta, jossa vihkiminen toimitetaan.

Siviilivihkimisen toimittamisesta säädetään asetuksella.”

 

Avioliittolakiin voit tutustua täältä.

 

 

Piispainkokouksen selonteon mukaan uuden avioliittolain myötä uskonnollisilla yhdyskunnilla ei ole laillista velvollisuutta vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja.

 

Tutustuin hiljattain suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen selontekoon, joka oli annettu avioliittolain muutoksen johdosta. Selonteossa kirjoitetaan muun muassa:

 

”Kun eduskunta päätti muuttaa avioliittolain koskemaan myös samaa sukupuolta olevien parisuhteita, kirkkojen ja uskonnollisten yhdyskuntien itsemääräämisoikeuteen ei haluttu puuttua.

 

Lakivaliokunnan näkemyksen (14/2014 vp) mukaan, ”jos kansalaisaloitteessa ehdotetut lainmuutokset hyväksyttäisiin, uskonnollisille yhdyskunnille ei syntyisi oikeudellista velvoitetta muuttaa vihkimiskäytäntöjään”.

 

Avioliittolain muutos asettaa uuteen tilanteeseen kaikki kirkot ja uskonnolliset yhdyskunnat, jotka toimittavat kirkollisia avioliittoon vihkimisiä. Näillä kirkoilla ja uskonnollisilla yhdyskunnilla ei ole kuitenkaan oikeudellista velvoitetta muuttaa omia käytäntöjään, elleivät ne itse niin päätä oman traditionsa ja päätöksentekojärjestelmänsä pohjalta.”

 

Selontekoon voit ja kannattaa tutustua tästä.

Ville Jordan

Ville Jordan

Olen 26-vuotias varkautelainen mies. Kirjoitan blogiini ajatuksia elämästä ja välillä pohdintoja joistain ajankohtaisista aiheista.
Ville Jordan

Kommentit

Kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

css.php
Read previous post:
Jumala Rakastaa Homoja

Jumala rakastaa homoja, heteroja, sekä kaikkia muitakin ihmisiä määritteli hän sitten itsensä miten hyvänsä. Jeesus kuoli kaikkien ihmisten puolesta. Meidän...

Close